Tepelné izolace

 

Knauf Classic 039

Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK

 

Izolační materiál Classic 039 je vyrobený z minerálních skelných vláken. Jde o multifunkční materiál. Využití jeho tepelně izolačních a zvukopohltivých vlastností může být v konstrukcích lehkých obvodových plášťů, primárně pak v konstrukcích na bázi dřeva a kovu, ale také v místech jako výplň trámových stropů. V případě aplikace do konstrukce se v případě otevřených difuzních systému nemusí z vnitřního líce aplikovat parotěsná zábrana. Ve skladbě se velmi dobře aplikuje mezi skeletový systém v dřeveném či kovovém roštu. Z vnější strany je opatřen dřevovláknitou deskou, na kterou se aplikují finální ochranné omítkové vrstvy nebo jako vnější vrstva je zde kovový obvodový plášť. Z vnitřní strany je v u dřevostaveb opět dřevovláknitá deska. U systémů, které nejsou difuzně otevřené, se doporučuje opatřit vnitřní stranu tepelné izolace parotěsnou zábranou.U kovových obvodových plášťů má funkci parozábrany již vnější kovové opláštění. Materiál lze stejným způsobem aplikovat do horizontálních konstrukcí mezi trámoví stropů oddělujících různě vytápěné prostory. Při aplikaci do stropních systémů se nesmí opomenout aplikovat ke straně vytápěného prostoru na vnější líc tepelné izolace parotěsná zábrana.

 

 

 


 

Izolace Rockwool

 

Výrobce ROCKWOOL je největším světovým výrobcem izolačních materiálů z kamenné vlny.

Všechny výrobky izolují tepelně, zvukově, proti ohni, jsou prodyšné a odolávají vlhku.

Produkty vynikají svými vlastnostmi a jsou určeny jako nejvhodnější k použití a usnadnění výběru. 

Hlavní vlasnosti kamenné vlny jsou:

hřeje, nehoří, tlumí hluk, dýchá, nepřijímá vlhkost, je šetrná k přírodě a hlavně je věčná.

 

 

 


 

 

Rapol : Polystyren fasádní a podlahový

 

Tepelně izolační vlastnosti
Pěnový polystyren EPS má velmi nízkou tepelnou vodivost, což je dáno jeho buněčnou strukturou skládající se z mnoha uzavřených polystyrenových buněk tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch, který má pouze nepatrnou tepelnou vodivost.


Velmi nízká nasákavost
Pěnový polystyren EPS má velmi nízkou nasákavost. Toto významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností, které by byly ovlivněny vlhkostí.