Vodotěsné izolace

 

 

Bitalbit S 10m2

Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. 

 

 

 

 

 

 

Bitubitagit V60 S35   10m2

Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.

 

 

 

 

 

 

 

Radonelast 10m2  - Modifikovaný asfaltový pás

 Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti  zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra.

 

 

  

Pás A330 20m2

Pás je určen pro dočasná izolační opatření a dále jako separační a ochranná vrstva ve stavebnictví. Použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě a ve spodních a podzemních stavbách se nedoporučuje.